عقد خارج لازم چیست؟

عقد خارج لازم مانند هر عقد دیگری، رضایت طرفین در عقد خارج لازم نیز شرط اساسی است. رضایت باید واقعی و بدون اکراه و اجبار باشد. ایجاب و قبول، توافق دو یا چند شخص بر یک موضوع معین است. در این عقد، ایجاب و قبول باید به طور صریح و لفظی بیان شود. عوضین در عقد خارج لازم، دو چیزی هستند که طرفین تعهد به تسلیم آنها به یکدیگر می‌کنند. 

عوضین می‌توانند مال یا عمل باشند. پس از اینکه این عقد منعقد شد، هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را بدون رضایت طرف دیگر ندارد. عقد خارج لازم، جهت جلوگیری از فسخ عقد جایز منعقد می شود. این عقد ضمن یک عقد لازم مثل بیع، عقد وکالت که جایز و قابل فسخ  می باشد را غیر قابل فسخ می‌کند.

عقد خارج لازم در وکالت طلاق
مشاوره
برای کسب اطلاعات درباره خدمات وکیل طلاق کلیک کنید

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم

شرایط و ارکان عقد خارج لازم

ایجاب و قبول: مانند سایر عقود، توافق دو یا چند طرف بر موضوع و شرایط عقد، از ارکان اصلی عقد خارج لازم است. ایجاب و قبول باید به طور صریح و واضح بیان شده و هیچ گونه ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
مشروعیت موضوع عقد: موضوع عقد باید مشروع و قانونی باشد و مغایر با شرع و قانون نباشد.
صیغه عقد: صیغه عقد، الفاظی هستند که برای انعقاد عقد به کار می‌روند. صیغه عقد خارج لازم می‌تواند به صورت لفظی یا کتبی باشد. در برخی موارد، مهریه عندالمطالبه می‌تواند به عنوان جبران خسارات وارده به زن در اثر انواع مختلف طلاق یا سایر مشکلات زندگی مشترک تلقی شود.
اهلیت طرفین: طرفین عقد باید از نظر قانونی اهلیت لازم برای انعقاد عقد را داشته باشند. به عبارت دیگر، باید بالغ، عاقل و رشید باشند و از حجر قانونی خارج نشده باشند.
قصد و رضایت طرفین: طرفین عقد باید قصد و رضایت کامل برای انعقاد عقد داشته باشند. رضایت باید واقعی و بدون اکراه و اجبار باشد.

شرایط و ارکان عقد خارج لازم

همه چیز درباره عقد خارج لازم

تفاوت عقد خارج لازم و عقد جایز چیست؟

هزینه وکیل طلاق با توجه به وظایف و خدمات او تعیین می شود. هزینه وکیل طلاق را پیش از استخدامش بررسی کنید. در شهر های مختلف هزینه وکیل طلاق متفاوت می باشد. عقد لازم قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است و عقد جایز قراردادی است که هر یک از طرفین می‌تواند آن را فسخ کند.

ملاک تمایز

امکان یا عدم امکان فسخ: در عقد لازم، فسخ فقط در موارد استثنایی مانند وجود عیب در کالا یا ضرر فاحش، مجاز است. در عقد جایز، هر یک از طرفین می‌تواند هر زمان بدون نیاز به دلیل یا رضایت طرف مقابل، آن را فسخ کند.

نمونه‌ها: عقود لازم: «بیع، اجاره، صلح، هبه» و عقود جایز: «وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه»

عقد خارج لازمنوعی شرط ضمن عقد لازم است که برای جلوگیری از فسخ عقد جایز به کار می‌رود. به عنوان مثال، می‌توان شرط کرد که مضاربه (عقد جایز) در ضمن عقد لازمی مانند بیع منعقد شود. در این حالت، فسخ مضاربه، فسخ بیع را نیز به دنبال خواهد داشت.

اهمیت تمایز: شناخت تفاوت عقد لازم و جایز در تعیین تکلیف طرفین در صورت بروز اختلاف، بسیار حائز اهمیت است. برای مثال، اگر وکیل (در عقد جایز وکالت) بدون عذر موجه، از انجام وظایف خود امتناع کند، موکل می‌تواند او را عزل و از او خسارت مطالبه کند.

وکیل ملکی نیز یکی دیگر از انواع وکلای حقوقی می باشد که در امور حقوقی ملکی تخصص دارد. وکیل ملکی را پس از بررسی همه جانبه خدمات یک وکیل ملکی و وظایف او انتخاب کنید.

تفاوت عقد خارج لازم و عقد جایز

انواع عقد های نوع خارج لازم کدامند؟

وکیل ملکی در تهران به فرآیندهای قضایی ملکی در پایتخت مسلط است. وکیل ملکی در تهران را با توجه به نیازتان انتخاب کنید. وکیل ملکی در تهران را با توصیه اطرافیان‌تان هم می توانید انتخاب کنید. عقد خارج لازم، نوعی از عقد است که به دو دسته تقسیم می‌شود:

عقد معوض

  • عقد بیع: در این عقد، دو طرف به تبادل مال می‌پردازند. به عبارت دیگر، یک طرف مال خود را به طرف دیگر می‌دهد و در مقابل، مال دیگری را دریافت می‌کند.
  • عقد اجاره: در این عقد، یک طرف (موجر) مال خود را به طرف دیگر (مستأجر) در مقابل اجاره بها، به طور موقت واگذار می‌کند.
  • عقد صلح: در این عقد، طرفین برای حل اختلاف یا جلوگیری از آن، به توافقاتی می‌رسند و تعهداتی را بر عهده می‌گیرند.
  • عقد هبه: در این عقد، یک طرف (واهب) به طور بلاعوض، مال خود را به طرف دیگر (موهوب له) می‌بخشد.

عقد غیر معوض

  • عقد نکاح: در این عقد، زن و مرد با یکدیگر ازدواج می‌کنند و تعهداتی را بر عهده می‌گیرند.
  • عقد قرض: در این عقد، یک طرف (قرض دهنده) مبلغی پول یا مال دیگر را به طرف دیگر (قرض گیرنده) می‌دهد و قرض گیرنده تعهد می‌کند که آن را در موعد مقرر پس دهد.

وکیل امور ملکی امور حقوقی شما را در در دادگاه ها و دیگر مراجع حقوقی پیگیری می کند. وکیل امور ملکی با بهره از تجربه بهترین گزینه برای دفاع از حقوق شما در دادگاه ها می باشد. وکیل امور ملکی را پس از بررسی کافی خدماتش بررسی نمایید.

عقد های معوضعقد های غیر معوض
عقد بیععقد نکاح
عقد اجارهعقد قرض
عقد طلح

انواع عقد های نوع خارج لازم

مصادیق عقد خارج از لازم چیست؟

استفاده از خدمات وکیل طلاق مزایای متعددی دارد. وکیل طلاق را با توجه به نوع طلاق انتخاب کنید. یک وکیل طلاق بر مراحل اجرای انواع طلاق مسلط است. 

هرگاه در ضمن عقد لازم، شرطی شود که متضمن ایجاد تعهد جدیدی باشد، آن شرط به عنوان عقد نوع خارج لازم تلقی می‌شود. به عنوان مثال، در ضمن عقد بیع شرط شود که بایع، مبیع را به مدت یک سال به خریدار اجاره دهد.

حواله عقدی است که به موجب آن، حواله دهنده، طلب خود را از محال علیه به محال له منتقل می‌کند. حواله از عقود نوع خارج لازم است، زیرا به تبع عقد لازم قبلی (مانند عقد بیع) ایجاد می‌شود و خود به تنهایی لازم است.

ضمان عقدی است که به موجب آن، ضامن در مقابل مضمون له، تعهد به پرداخت دین مضمون عنه می‌دهد. ضمان از عقود نوع خارج لازم است، زیرا به تبع عقد لازم قبلی (مانند عقد قرض) ایجاد می‌شود و خود به تنهایی لازم است.

صلح عقدی است که به موجب آن، طرفین دعوی، با توافق یکدیگر منازعه را خاتمه می‌دهند. صلح از عقود نوع خارج لازم است، زیرا به تبع دعوای قبلی ایجاد می‌شود و خود به تنهایی لازم است. اقرار عبارت است از اینکه شخص، حقی را برای دیگری به نفع خود یا شخص ثالث کند. اقرار از عقود نوع خارج لازم نیست، اما می‌تواند به عنوان یک عقد لازم تلقی شود، زیرا آثار حقوقی مستقلی ایجاد می‌کند.

تعهد به فعل یا ترک فعل، عقدی است که به موجب آن، متعهد، تعهد می‌کند که کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری کند. این عقد از عقود نوع خارج لازم است، زیرا به تبع عقد لازم قبلی (مانند عقد اجاره) ایجاد می‌شود و خود به تنهایی لازم است.

مصادیق عقد خارج از لازم

مهمترین نکات درباره عقد خارج لازم چیست؟

مهمترین نکات درباره عقد خارج لازم چیست؟ نکات مهم در خصوص عقد خارج لازم شامل موارد زیر می باشد:

1. رضایت طرفین: رضایت طرفین از ارکان اصلی هر عقدی است و در “عقد خارج لازم” نیز وجود آن ضروری است. رضایت باید واقعی و بدون اکراه باشد.

2. موضوع عقد: موضوع عقد باید معین و مشخص باشد. همچنین باید مشروع و قانونی باشد.

3. عوضین: در عقد خارج لازم، عوضین باید معلوم و مشخص باشند. عوضین می‌تواند مال، عمل یا منفعت باشد.

4. تشریفات: برای انعقاد عقد خارج لازم، تشریفات خاصی لازم نیست. با توافق طرفین و بدون نیاز به سند رسمی، عقد منعقد می‌شود.

5. آثار عقد: پس از انعقاد عقد خارج لازم، طرفین ملزم به تعهدات خود هستند. در صورت تخلف هر یک از طرفین، طرف دیگر می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

6. فسخ عقد: در عقد خارج لازم، طرفین حق فسخ عقد را ندارند. مگر اینکه در ضمن عقد، شرطی برای فسخ در نظر گرفته شود.

مهمترین نکات درباره عقد خارج لازم

سخن پایانی

عقد خارج لازم در واقع نوعی شرط ضمن عقد است که در ضمن عقدی دیگر، لزوم و ثبات یک تعهد را به وجود می‌آورد. این نوع شرط، برخلاف عقد جایز، قابل فسخ نیست و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود هستند.