مراحل طلاق از طرف مرد چگونه صورت می گیرد؟

طبق مقررات قانون مدنی و طبق ماده ی ۱۳۳۳ این قانون، حق طلاق با مرد است. پیش از اصلاحیه دوم قانون مدنی مرد می توانست بدون ذکر هیچ دلیلی درخواست طلاق بدهد. این  قانون موجب ایجاد اختلاف نظر در جامعه شد. حقوق دانان برای پیشگیری از مسائل و مشکلات دیگر این ماده ی قانونی را اصلاح کردند. طبق اصلاحیه جدید مرد باید با رعایت شرایط قانونی و با ذکر دلیل موجه در خواست طلاق بدهد. مراحل طلاق از طرف مرد با دشواری کمتری مواجه است.

مراحل طلاق از طرف مرد چگونه صورت می گیرد؟
مشاوره
برای اطلاع یافتن از هزینه وکیل طلاق کلیک کنید

بررسی کلی مراحل در خواست طلاق از طرف مرد

برای انجام درخواست در مراحل طلاق از طرف مرد، ابتدا باید در خواست ثبت شود. برای این کار مرد باید به دفاتر پیشخوان قضایی مراجعه می کند و اقدام به ثبت در خواست طلاق کند. مرد برای ثبت درخواست طلاق بایستی حتما به دادگاه محل زندگی خود رجوع کند. بعد از انجام ثبت در خواست احضاریه طلاق برای زوجه می رود. در این احضاریه معمولا اطلاعاتی نظیر موضوع مراجعه به دادگاه خانواده، علت حضور و غیره ذکر شده است.

در مرحله بعدی دادگاه از زوجین یک داور می خواهد. بدین منظور که با فرستان ابلاغیه برای هر یک از زوجین از آنها می خواهد که یک داور را معرفی کنند. داور تعیین شده باید یک مرد متاهل از طرف مرد و یک زن باشد. وظایف داور این است که میان زوجین وساطت کند و آن ها را به سازش و ادامه زندگی دعوت کند. در بسیاری از مسائل داور در عمل موفق نیست.

وکیل طلاق متخصصی است که در زمینه دعاوی مربوط به طلاق، اعم از طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج، طلاق از جانب زوجه، و… تخصص دارد. وکیل طلاق با تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به طلاق، می‌تواند به شما در حلّ مشکلات حقوقی مربوط به طلاق‌تان یاری رساند.

مراحل در خواست طلاق از طرف مرد

همه چیز درباره مراحل طلاق از طرف مرد

مهریه زن در صورت طلاق از طرف مرد چگونه است؟

طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوجین با توافق یکدیگر و بدون نیاز به حضور در دادگاه، مراحل طلاق را طی می‌کنند. در این نوع طلاق، زوجین در خصوص مسائلی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند و… به توافق می‌رسند و توافقات خود را در قالب یک متن توافقی به ثبت می‌رسانند. وکیل طلاق توافقی می‌تواند در تنظیم متن توافقی، ارائه مشاوره حقوقی و همچنین انجام مراحل قانونی طلاق توافقی به شما یاری رساند.

طبق قانون در خواست طلاق از طرف مرد، تحت هیچ شرایطی مهریه زن از بین نمی رود. حتی اگر رای به صورت غیابی باشد. فقط در صورتی که بین زن و مرد رابطه ای صورت نگرفته باشد در این صورت مهریه زن نصف می شود.

وکیل برای طلاق از طرف مرد

می توان برای انجام تمامی “مراحل طلاق از طرف مرد”، وکیل گرفت تا بدون حضور خود از وکیل کمک بگیرد. بدین سان که وکیل تمام مراحل طلاق را در دادگاه انجام می دهد. حتی اگر مرد بتواند رابطه نامشروع را اثبات کند، تغییری در پرداخت مهریه ایجاد نمی شود. اطلاع از این موارد بر آمادگی مردان برای طلاق موثر است. اگر درحین طلاق زوجین برسر مسائلی چون حضانت، نفقه، مهریه و … با یکدیگر به توافق برسند، پرونده با در خواست دو طرف به طلاق توافقی تبدیل می شود.

مهریه زن در صورت طلاق از طرف مرد

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد نکاح

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به املاک و مستغلات و همچنین تنوع در انواع دعاوی ملکی، انتخاب وکیل ملکی در تهران باتجربه و متخصص، می‌تواند در حلّ مشکلات حقوقی شما بسیار حائز اهمیت باشد.

امروزه حجم عظیمی از جدایی ها و طلاق در دوران عقد صورت می گیرد. این دوران، دورانی است که زوجین به نکاح هم در امده اند اما هنوز زندگی مشترک باهم را شروع نکرده اند. در این بازه و درخواست طلاق از طرف مرد هم مرد می تواند طبق قانون و مندرجاتش با ذکر دلیل موجه به دادگاه مراجعه و اقدام به ثبت در خواست طلاق کند. مدارک مورد نیازمرد برای ثبت در خواست طلاق در دوران عقد عبارتند از:

  1. شناسنامه
  2. کارت شناسایی
  3. عقدنامه

وکیل امور ملکی متخصصی است که در زمینه دعاوی و مسائل حقوقی مربوط به املاک و مستغلات، اعم از خرید و فروش، اجاره، رهن، سرقفلی، وقف، ارث، و… تخصص دارد. وکیل امور ملکی با تسلط بر قوانین و مقررات مربوط به املاک و مستغلات، می‌تواند به شما در حلّ مشکلات حقوقی ملکی‌تان یاری رساند.

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد نکاح

جزئیات مراحل طلاق از جانب مرد چگونه است؟

وکیل ملکی یک متخصص حقوقی است که در زمینه دعاوی و معاملات مربوط به املاک و مستغلات تخصص دارد. انواع وکیل ملکی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های مختلفی مانند خرید و فروش، اجاره، رهن، وقف، ارث، دعاوی مربوط به تخلیه، تصرف عدوانی، الزام به سند، سرقفلی و حق کسب و پیشه، و سایر امور مرتبط با املاک و مستغلات یاری می‌رسانند.

اولین مرحله ای که مرد برای طلاق باید انجام دهد، مراجعه به یکی از دفاترخدمات قضایی و ثبت درخواست گواهی عدم سازش است. دادگاه زوجین را به داوری ارجاع میدهد. هریک از زوجین موظف هستند تا یک داور دارای شرایط مقرر شده در قانون معرفی کنند. پس از بررسی دادگاه، مبنا بر این که زوجین نمی توانند به زندگی مشترک خود ادامه بدهند، برای آن ها گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. در وهله ی آخر زن و شوهر به همراه مدارک لازم از جمله گواهی عدم سازش به یکی از دفاتراسناد رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و خطبه طلاق را جاری کرده.

 

مهم ترین مرحله درخواست جدایی از طرف مرد

 

یکی از مهم ترین مراحل طلاق از طرف مرد، تصمیم گیری درباره مسائل مهمی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل و…..می باشد. به گونه ای که بعد از جاری شدن خطبه طلاق، مرد بایستی طبق مواردی که توافق کرده اند اقدام به پرداخت حقوق مالی زن کند. قانون جدیدی که درباره طلاق منتشر شده است به این صورت است که اگرمرد، شرایط و توان پرداخت حقوق مالی زن را نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست اعسار کند.

ترتیب مراحلجزئیات مرحله
مرحله اولثبت درخواست
مرحله دوممعرفی داور
مرحله سومصدور گواهی عدم امکان سازش
مرحله چهارمجاری شدن خطبه طلاق

شرایط اصلی مراحل طلاق از طرف مرد چیست؟

شرایط در خواست طلاق از طرف مرد نسبت به زن بسیار آسان تر است و درخواست به شکل ساده تری پذیرفته می شود. تنها قسمت پیچیده آن مسائل مربوط به حقوق مالی و تعهداتی است که مرد قبل از ازدواج داده است. این تعهدات و حقوق مالی تا حدودی پیچیدگی شاید بهتر است بگویم محدودیت هایی برای در خواست طلاق از جانب مرد ایجاد کرده است .
درخواست طلاق هم از جانب مرد می تواند باشد و هم از جانب زن و محدودیتی در این باره وجود ندارد. اما به طور کلی و با توجه به حقوق و قوانینی که در خانواده وجود دارد حق طلاق را به مرد می دهند. درخواست طلاق از جانب مرد نسبت به زن آسان تر است، اما با توجه به همه‌ این حقوق که مرد دارد نمی تواند بدون دادن حق و حقوق مالی زن و تعیین تکلیف موضوعات اساسی چون نفقه و حضانت زن را به آسانی طلاق دهد.
براساس نظام حقوقی کشور طلاق در ایران می تواند به شکل توافقی هم از جانب زن و هم از جانب مرد صورت بگیرد.

شرایط اصلی مراحل طلاق از طرف مرد

چگونه مرد می‌تواند از همسر خود جدا شود؟

مردها برای انجام طلاق با معرفی دو شاهد عادل و پرداخت حق و حقوق زن که می توان نفقه و مهریه را نام برد، زن را طلاق بدهد. بسیاری از علت های طلاق که امروزه اتفاق می افتد دلایلی قانع کننده و موجه ندارند. اکثر طلاق ها از روی لجبازی و منفعت طلبی، بی‌توجهی مرد به زن و ….. صورت می گیرد.
طبق بند و مقرارت قانون مدنی مردی که در خواست طلاق می‌دهد باید از نظر جسمی و روحی اهلیت کامل داشته باشد، بدین معنی که از نظر حقوق مرد نباید سفیه، مجنون و غیر رشید باشد. در صورت نداشتن اهلیت، در خواست طلاق او پذیرفته نیست.
یکی دیگر از عواملی که درخواست طلاق مرد ثبت می شود، داشتن توانایی مالی در پرداخت حق و حقوق زن می باشد. با توجه به آنچه که در سند ازدواج توسط زن و مرد به صورت شرط مقید شده است، مرد در زمان طلاق موظف به عملی کردن همه آن قید و شرط هاست.

 

دلایلی که منجر به جدایی مرد از زن می‌شود؟

 

دلایلی که ممکن است باعث طلاق یک طرفه از جانب مرد شود به شرح ذیل می باشند:

  • گمان بد مرد نسبت به زن: گمان بد یا بهتر است بگوییم شک مرد نسبت به زن یکی از آن عواملی است که منجر به طلاق یک طرفه از جانب مرد می شود. وقتی که مرد نسبت به رفتار ها و خلق و خو ک رفتارهای زن شک می‌کند، اگر بتواند ادعای خود را اثبات کند فرایند طلاق آسان است. اما اگر موفق به اثبات ادعای خود نباشد اثراتی در بر خواهد داشت که می توان به دلسردی زن نسبت به او و یا حتی در خواست طلاق از جانب زن به همراه داشت.
  • ترک کردن خانه و زندگی از جانب زن: یکی دیگر از عواملی که سبب می شود مرد از زن خود دلسرد شود و اقدام به طلاق کند ترک خانه و زندگی از طرف زن می باشد. این عمل اگر تکرار شود مرد را متقاعد می‌کند که به طلاق اقدام کند. در حقیقت زن با تکرار این عمل به هر علتی نوعی بی توجهی به شوهر و زندگی خود نشان داده است.
  • بیماری زن: بسیاری از مردها هستند که نمی توانند بیماری زن را تحمل کنند. این دسته ازمردان نمی توانند با این مشکل کنار بیایند و برایشان سخت است کنار آمدن با بیماری همسرشان. بنابراین به طلاق رجوع می‌کنند و درصورت طلاق موظف به پرداخت تمام حق و حقوق همسر خود می باشند.
  • نابروری زن: دسته ای از مردان هدفشان از ازدواج تشکیل خانواده ک صاحب فرزند شدن یا به عبارتی دیگر ادامه نسلشان است. این دسته از مردان وقتی با ناباروری همسرشان مواجه می شوند اقدام به طلاق می‌کنند. دسته ای دیگر از مردان هم هستند که بارضایت همسر خود و بدون طلاق همسر دوم اختیار می‌کنند و صاحب فرزند می شوند.

چگونه مرد می‌تواند از همسر خود جدا شود؟

سخن پایانی

با توجه به سهولت مراحل طلاق از طرف مرد، میزان طلاق ها افزایش پیدا کرده و بنیان خانواده در جامعه ضعیف شده است. اما قانون گذار جدید با اصلاح ماده ی قانونی تغییراتی را در آن به وجود آورده. که شاید بتوان گفت تاثیر کوچکی را در میزان طلاق به وجود آورده. این اصلاحیه به طولانی شدن زمان طلاق و هم چنین کاهش آن کمک کرده است.