اجرائیه مستقیم

اجرائیه مستقیم در دعاوی چک
در دعاوی مرتبط با چک‌ها، اجرائیه مستقیم چک به معنای اقدامات قانونی و رسمی است که برای تعیین و اجرای حقوق و تعهدات مرتبط با چک‌ها انجام می‌شود. این اجرائیه‌ها برای تسهیل فرآیند تحصیل مطالبات مرتبط با چک‌ها و اجبار کنندگی اجرای آنها طراحی شده‌اند.
 

دارنده چک کیست؟

ماده ۲۳ قانون چک بیان نموده: دارنده چک می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه نماید. بنابراین این پرسش پیش می آید که دارنده چک کیست.

بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده چک کسی است که:
۱. چک در وجه او صادر گردیده
۲. چک به نام او پشت نویسی شده
۳. حامل چک در مورد چک های در وجه حامل
۴. قائم مقام قانونی سه مورد بالا

 

درخواست یا دادخواست؟

در خصوص اجرائیه مستقیم ماهیت خواسته درخواست می باشد نه دادخواست، منتها این درخواست در فرمت دادخواست به مرجع قضایی تسلیم می شود.

اجرائیه مستقیم چیست ؟

اجرائیه در لغت، به معنای برگه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه او است، از طرف اجرا مراجع دادگستری، مانند شورای اختلاف صادر شده و به محکوم علیه، ابلاغ می شود و پس از مهلت مقرر، اجرا حکم انجام می گیرد. در واقع اجراییه، فرم چاپی است که برای اجرای حکم و با تقاضای محکوم له صادر می شود .

مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی: ” اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید، مگر این که در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اجرای حکم با صدور اجراییه، با دادگاه نخستین است. به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، باید تمامی مشخصات هویتی اصحاب دعوا در اجراییه نوشته شده و به امضا رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه، ممهور و برای ابلاغ فرستاده شوند.

مشخصات هویتی شامل نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه است و همچنین، مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است، باید در اجرائیه ذکر بشوند.

بر اساس ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی: ‌”برگه های اجرائیه، به تعداد محکوم‌ علیهم، به علاوه دو نسخه صادر می‌ شود. یک نسخه از آن، در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به‌ محکوم‌ علیه، در پرونده اجرایی، بایگانی می‌ گردد و یک نسخه نیز، در موقع ابلاغ، به محکوم‌ علیه داده می‌ شود.” در نتیجه تعداد برگ های اجراییه، به تعداد محکوم علیه ها بستگی دارد.

مراحل صدور اجراییه

برای بیان مراحل صدور اجراییه، ابتدا لازم است گفته شود که صدور اجرائیه، بدون درخواست محکوم له صورت نمی گیرد . بنابراین محکوم له، درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام کرده و دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم می کند . دادگاه، در صورت احراز شرایط برای صدور اجراییه ، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند .

مراحل صدور اجراییه، شامل موارد ذیل، می باشد:

حکم قطعی صادر شده باشد و یا حکم بعد از دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد.

احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌ شود که به محکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.

محکوم‌ له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا تقاضا اجرای حکم را از دادگاه کرده باشد.

مهلت قانونی ده روزه برای محکوم علیه در نظر گرفته می شود تا حکم را اجرا کند.

نمونه درخواست اجرائیه مستقیم

محل اقامت
شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک شماره ………………… مورخ ………………… عهده بانک ………………… شعبه ………………… به مبلغ …………….. تعیین خواسته و بهای آن
1- وکالت نامه به شماره ………………… مورخ ………………… میزان …………………  تمبر مالیاتی به مبلغ ………………… ریال باطل شد
2- چک به شماره ………………… مورخ …………………  به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت دلایل و منضمات
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب
باسلام
احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می¬رساند به استناد گواهی عدم پرداخت با کد رهگیري………………… صادره از بانک………………… یک فقره چک به شماره ………………… مورخ ………………… عهده بانک ………………… به مبلغ ………………… ریال صادره توسط خوانده دعوا، به سبب عدم کفایت موجودي پرداخت نشده است لذا نظر به اینکه:
الف) وصول چک منوط به تحقق شرطی نشده است.
‌ب) چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد نمی باشد.
‌ج) گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده 14 قانون صدور چک صادر نشده است.
  با استناد به ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397 از آن مقام محترم تقاضاي صدور اجرائیه نسبت به مبلغ مندرج در چک و حق الوکاله وکیل
  مطابق با تعرفه قانونی مستدعیست.
  با تجدید احترام
  وکیل خواهان
وکلای زندیه همواره در کنار شما هستند. جمعی از وکلای متعهد و مجرب پایه یک دادگستری با بیش از 10 سال سابقه وکالت با تخصص و تجربه و مهارت کافی در زمینه پرونده های خانواده و طلاق آماده ارائه خدمات حقوقی اعم از قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی برای هموطنان عزیز و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور می باشد. این مجموعه بیش از هر چیز با الویت کمک به موکلین و مراجعه کنندگان در جهت احقاق تضییع شده آنها و دوری جستن از قبول پرونده های موهوم و بی نتیجه توانسته کسب اعتبار کند و صاحب اعتبار شود.
لوگو وکیل زندیه
وکلای زندیه

متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده