الزام به فک رهن چیست؟

 • معامله نامه و توافق: در این مرحله، فروشنده و خریدار توافقی برای انتقال ملک و شرایط مالی مرتبط با آن (شامل مبلغ رهن و کرایه) ایجاد می‌کنند. این توافق ممکن است به صورت کتبی در قالب یک معامله‌نامه یا قرارداد نوشتاری صورت گیرد.
 • چک کردن تصدیقی مالکیت: خریدار یا نماینده وی برای تأیید مالکیت ملک به دفترخانه یا دفتر املاک محلی مراجعه می‌کند و چک کردن تصدیقی از مالکیت فعلی ملک را انجام می‌دهد.
 • صدور قرارداد رسمی: پس از تأیید مالکیت ملک و تأیید توافق نهایی، یک قرارداد رسمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) صادر می‌شود. این قرارداد حاوی شرایط دقیق معامله و مسائل مالی می‌شود.
 • پرداخت رهن: خریدار مبلغ رهن (مبلغی که به عنوان تضمین برای معامله پرداخت می‌کند) را به فروشنده پرداخت می‌کند.
 • صدور رسید رهن: پس از پرداخت مبلغ رهن، فروشنده به خریدار رسید رهن می‌دهد که تأییدی از دریافت مبلغ رهن است.
 • تسلیم ملک: پس از تکمیل تمامی مراحل و پرداخت مبلغ رهن، فروشنده ملک را به خریدار تحویل می‌دهد.
 • تصدیق رهن در دفترخانه: خریدار باید مراحل تصدیق رهن را در دفترخانه یا دفتر املاک مربوطه انجام دهد. این شامل تأیید قانونی تعهد به پرداخت رهن و کرایه در قرارداد و صدور سند رهن می‌شود.
 • صدور سند رهن: پس از تصدیق رهن، دفترخانه یا دفتر املاک می‌تواند سند رهن را صادر کند. این سند حاوی اطلاعات مهمی از جمله مبلغ رهن، مدت زمان کرایه، شرایط معامله و سایر موارد مرتبط است.
 • تسویه مالی: در انتهای مدت کرایه، خریدار باید مبلغ کرایه را به فروشنده پرداخت کند.
 • تسلیم سند تفکیکی: پس از تسویه مالی نهایی، دفترخانه یا دفتر املاک ممکن است سند تفکیکی را به خریدار تحویل ده
 • دعوای الزام به فک رهن ملک چیست

  قبل از توضیح در این خصوص که دعوای الزام به فک رهن ملک چیست و نحوه طرح آن، چگونه می باشد؛ لازم است تا اندکی، در خصوص مواردی که مواردی که ملک، به رهن داده می شود و به تبع، دعوای فک رهن، مطرح می گرد، همچنین، در خصوص عقد رهن، از منظر قانون مدنی، توضیح داده و سپس، به این پرسش ها که نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن چگونه است و این دعوا، به چه معنا می باشد؟ پاسخ دهیم. در یکی از سه حالت زیر، ملک، به رهن داده می شود و به تبع، ممکن است، دعوای فک رهن، مطرح گردد: اولین مورد از موارد طرح دعوای فک رهن ملک، مواردی است که شخصی که به موجب قرارداد رهن، برای تضمین بازپرداخت یک دین یا دریافت یک وام، ملک خود را به رهن مرتهن، داده، در موعد مقرر، اقدام به بازپرداخت دین یا وام کند؛ در این صورت، مرتهن باید، مال در رهن را که به آن، عین مرهونه می گویند، آزاد نموده و تحویل راهن نماید یا به اصلاح حقوقی، با فک رهن، ملک را تحویل رهن دهنده کند؛ در غیر این صورت، نیاز به طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، بر اساس نمونه دادخواست آن، می باشد.

  شرایط طرح دعوای الزام به فک رهن ملک

  برای اینکه راهن، بتواند، اقدام به طرح دعوای الزام به فک رهن ملک نماید، باید، از شرایط طرح این دعوا، برخوردار باشد، در غیر این صورت، دعوای وی، به نتیجه نخواهد رسید؛ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص شرایط طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در خصوص هر یک از سه حالتی که ملک در رهن رفته و از رهن، خارج نشده، صحبت کنیم که به شرح زیر است:
  شرایط طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی که مرتهن، از فک رهن، خودداری می کند:
  دین یا وامی که به جهت آن، اقدام به سپردن ملک، به عنوان وثیقه، نموده است را در موعد مقرر، به مرتهن، پرداخت نموده باشد. با وجود بازپرداخت دین، توسط راهن، از فک رهن ملک که عین مرهونه است، خودداری نماید. از اهلیت قانونی لازم، برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک که شامل عقل، بلوغ و رشید بودن است، برخوردار باشد. مدارک لازم جهت طرح دعوای الزام به فک رهن ملک را داشته باشد.
  شرایط طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی که سازنده، در قرارداد مشارکت در ساخت، از فک رهن، خودداری می کند:
  سازنده، ملک را در رهن بانک داده باشد. سازنده، از خروج ملک در رهن بانک، امتناع کند. مالکین، قرارداد مشارکت در ساخت را داشته و مشروعیت جهت و معین بودن موضوع قرارداد، محرز باشد.
  شرایط طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی که فروشنده، از فک رهن ملک، خودداری می کند:
  خریدار، از قرارداد خرید ملک رهنی از فروشنده، برخوردار بوده و قرارداد، دارای موضوع معین و مشروعیت جهت باشد. فروشنده، در موعد مقرر در قرارداد، نسبت به فک رهن ملک، اقدام نکند.

  نحوه و مراحل طرح دعوای الزام به فک رهن ملک

  پس از صحبت از شرایط دعوای الزام به فک رهن ملک، نوبت به توضیح در خصوص مراحل و نحوه طرح این دعوا می رسد. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی که تشریفات رسیدگی و طرح دعاوی حقوقی را پیش بینی و تعیین کرده است، نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، به شرح زیر است: خواهان، اقدام به تنظیم دادخواست این دعوا، بر اساس نمونه دادخواست های موجود در خصوص دعوای الزام به فک رهن ملک نماید و دادخواست تنظیمی را بر روی یک سی دی ذخیره کند یا فایل ورد آن را در تلفن همراه خود، داشته باشد. پس از تنظیم دادخواست این دعوا، بر اساس نمونه دادخواست های موجود یا با کمک یک وکیل، جهت ثبت و ارسال آن، به دادگاه، به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل سکونت خود، مراجعه نماید. بعد از دریافت پیامک ابلاغیه مربوط به تاریخ و زمان تشکیل جلسه رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن ملک، در موعد مقرر، در جلسه رسیدگی، حاضر شده و مدارک مثبت ادعای خود، مبنی بر استنکاف مرتهن از فک رهن ملک که مال مرهونه بوده، همچنین، مدارک مثبت بازپرداخت دین یا وام را به دادگاه، ارائه نماید.

  مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک

  طرح هر دعوایی، نیاز به ارائه مدارک لازم، در خصوص آن دعوا را داشته و طرح دعوای الزام به فک رهن ملک نیز از این موضوع، مستثنی نیست و خواهان دعوا، باید، برای طرح آن و رسیدن به نتیجه مطلوب، از مدارک لازم این امر، برخوردار باشد که این مدارک، عبارتند از:
  مدارک عمومی لازم، برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک:
  – دادخواست تنظیم شده در خصوص دعوا. – نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا.
  مدارک اختصاصی لازم، برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی که مرتهن، از فک رهن، خودداری می کند:
  – مدارک مثبت مالکیت ملک که عین مرهونه بوده و مرتهن، از فک رهن آن، خودداری می نماید. – مدارک مثبت بازپرداخت دین یا وامی که ملک، به جهت تضمین پرداخت آن، به رهن مرتهن داده شده است. – قرارداد رهن.
  مدارک اختصاصی لازم، برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی که فروشنده، از فک رهن، خودداری می کند:
  – قرارداد فروش ملک که حاوی تعهد فروشنده برای فک رهن تا تاریخ معین بوده. – در صورت تعهد به فک رهن، ضمن تعهد نامه جداگانه از قرارداد، تعهدنامه.
  مدارک اختصاصی لازم، برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی که در قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده از فک رهن، خودداری می کند:
  – قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین. – سند مالکیت خواهان. از جمله سوالات مهم در خصوص عقد رهن، جایز یا لازم بودن این عقد است، خصوصا، در زمانی که راهن، قصد برهم زدن یک طرفه آن را جهت فک رهن، دارد
  دادگاه صالح برای دعوای الزام به فک رهن ملک
  از پرسش های رایجی که در خصوص دعوای الزام به فک رهن ملک، مطرح می گردد، این است که دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن ملک، کدام دادگاه است؟ که برای پاسخ به آن، باید، به قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 12 این قانون، مراجعه کرد. قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده 12 خود، مقرر می دارد: “دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌ شود که مال غیرمنقول، در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده، در آن حوزه، مقیم نباشد.”
  بر اساس این ماده، باید گفت، با توجه به اینکه ملک، یک مال غیر منقول است، یعنی، قابلیت نقل و انتقال و جابه جایی، از محلی به محل دیگر را ندارد و با توجه به اینکه دعوای الزام فک رهن ملک، در خصوص حقوق مربوط به مال غیر منقول (ملک) است، دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای الزام به فک رهن ملک، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.
  لوگو وکیل زندیه

  وکلای زندیه

  متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده