اجرائیه ثبتی

آیا در خصوص اجرائیه ثبتی چیزی می دانید؟
اجرائیه ثبتی در دعاوی چک به معنای اقدامی قانونی است که به منظور حفظ حقوق صاحب چک و تضمین پرداخت آن انجام می‌شود. در واقع، وقتی کسی یک چک به شما صادر می‌کند و پس از ارائه آن به بانک برای وصول، چک برگشت خورده و عدم پرداخت از سوی بانک رخ می‌دهد، شما می‌توانید از طریق اجرائیه ثبتی اقدام به اجرای این مبلغ بدهی کنید. مراحل عملیاتی اجرائیه ثبتی در دعاوی چک عموماً به شرح زیر است:
  1. اخطار به پرداخت: ابتدا شما باید با ارسال یک اخطار به پرداخت به صاحب چک، او را از بدهی ویژه به شما مطلع کنید و درخواست کنید تا مبلغ معوقه را پرداخت کند.
  2. عدم پاسخ به اخطار: در صورتی که صاحب چک به اخطار شما پاسخ ندهد یا از پرداخت خودداری کند، می‌توانید به مرحله بعدی یعنی اجرائیه ثبتی بروید.
  3. تهیه درخواست اجرائیه ثبتی: برای شروع اجرائیه ثبتی، باید درخواست مربوطه را به دادگاه ارسال کنید. این درخواست شامل اطلاعات مانند مبلغ چک، مشخصات بانکی و اطلاعات شما و صاحب چک می‌شود.
  4. صدور حکم ثبتی: دادگاه پس از بررسی مدارک و شرایط موجود، می‌تواند حکمی برای ثبت بدهی شما در مخازن دولتی صادر کند. این حکم اساساً تأییدی از اعتبار وجود بدهی شما نسبت به صاحب چک است.
  5. ارائه به اداره ثبتی: حکم ثبتی به اداره ثبتی ارسال می‌شود تا بر اساس آن بدهی شما به نام صاحب چک در ثبت اقتصادی ثبت گردد. این کار باعث می‌شود که صاحب چک در صورتی که به دیگران بدهی داشته باشد، این موضوع قابل مشاهده باشد و او ملزم به پرداخت این بدهی‌ها شود.
  6. اجرای حکم: پس از ثبت بدهی در اداره ثبتی، شما می‌توانید اقدام به اجرای حکم کنید. این شامل اقداماتی مانند مساعدت به اداره اجرای احکام برای تعیین دارایی‌های صاحب چک به منظور پرداخت بدهی است.

اجرائیه ثبتی چیست؟

وکیل اجراییه ثبتی : به ورق ه­ای که از سوی اداره ثبت برای اجرای حکم صادر میشود اجراییه ثبتی می گویند. این ورق به اشخاص از طرف دادگستری یا اداره ثبت ابلاغ می شود، تا فرد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کند. اگر فرد به تعهدات خود عمل نکند واحدهای مذبور به شخصه دست به کار خواهند شد و اموال وی را توقیف می کنند.

شرایط صدور اجرائیه ثبتی

در بخش­ های قبل به این سوال که اجراییه ثبتی چیست پاسخ داده شد و انواع اجراییه بیان شد. حال به بیان شرایط صدور اجراییه می پردازیم. برای بیان این مساله لازم به ذکر است که ابتدا بیان شود که اگر شخصی رای محکومیت از خوانده را از دادگاه دریافت کند یا و سند رسمی طلبی را داشته باشد؛ خود فرد توانایی اجرای آن را ندارد و نمی تواند طلب را وصول کند. اگر بدهکار به عمد بدهی خود را پرداخت نکند، فرد طلبکار باید از مراجعی که قانون مشخص کرده است اقدام نماید. برای حکم دادگاه نیز واحد اجرای احکام دادگاه و به برای اسناد رسمی، واحد اجرای ثبت محل، صالح به رسیدگی به این موضوع هستند.

واحد اجرای ثبت وظایفی از جمله اجرا و اعمال مفاد اسناد رسمی مانند املاک به ثبت رسیده و اموال منقول و دیون، همچنین وثیقه و اجاره و … را بر عهده دارد. ممکن است پس از صادر شدن دستور از سوی اداره ثبت، اختلافاتی بوجود بیاید. شخصی که مخالف دستور صادره ازسوی اداره ثبت است می تواند به آن اعتراض کند.

مراجع صدور اجرائیه

وکیل اجراییه ثبتی : همانگونه که بیان کردیم انواع مختلفی از اجراییه­ها وجود دارد. همچون اجراییه ثبتی، اجراییه مالیاتی و اجراییه صادره از دادگاه. این اجراییه ­ها از طریق مراجع گوناگون صادر می شوند که دادگستری یکی از جمله این موارد می باشد. در این بخش به بیان مراجع صدور اجراییه میپردازیم.
 

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در خصوص مهریه

در خصوص مهریه و تعهداتی که در زمان عقد ازدواج عنوان شده باشد، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
می توانند اجراییه مهریه را صادر کنند.
 

اجرای ثبت یا اداره ثبت برای صدور اجرائیه

از جمله مواردی که می توان صدور اجرائیه آنها را از طرف اداره ثبت درخواست کرد، وصول چک بی محل و تسهیلات بانکی است.
 

دفاتر اسناد رسمی

با توجه به املاک و اموالی که ثبت شده و املاک مورد وثیقه یا اجاره، چه ثبت شده باشند چه نشده باشند، دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است مرجع صدور اجراییه آن می باشند.
 

واحد اجرای اسناد رسمی

وکیل اجرائیه ثبتی : واحد اجرای اسناد رسمی در برخی موارد توانایی‌هایی در مورد اجرای اسناد عادی و اسناد رسمی دارد. بر اساس مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۲۲؛ توانایی شکایت از تصمیمات واحد اجرای اسناد رسمی در دادگاه محل مستقر در آن واحد ثبتی وجود دارد.
در واقع به جهت سهولت کار بعضی از اسناد را اجرای ثبت به جای دادگاه انجام می دهد. به عنوان مثال امکان وصول چک که یک سند عادی لازم الاجراست هم از طریق دادگاه وجود دارد و هم می‌توان از طریق اجرای ثبت انجام داد. اسناد رسمی نیز مثل سند ازدواج برای مهریه را از طریق دفاتر ازدواج و طلاق می‌توان انجام داد.
 

مراحل صدور اجرائیه حقوقی

وکیل اجراییه ثبتی : نکته مهم در خصوص مراحل صدور اجراییه این است که صدور اجراییه بدون درخواست محکوم­له صورت نمی گیرد. برای صدور اجراییه از سوی دادگاه ابتدا باید حکم قطعی صادر شده باشد و یا در صورت تجدیدنظرخواهی، حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد. سپس محکوم­له یا وکیل وی درخواست اجراییه را به دفتر دادگاه اعلام میکند. دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم میکند. در صورتی که دادگاه شرایط را برای صدور اجراییه محرز تشخیص دهد، دستور لازم برای صدور آن را صادر می کند.
 

شکایت از تصمیم اداره ثبت

وکیل اجرائیه ثبتی : طبق ماده ۱قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، شکایت از تصمیم اداره ثبت امکان پذیر است. بر اساس این ماده: « هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.»
البته فقط دادگاه محل استقرار واحد ثبتی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد.
البته لازم به ذکر است که طبق ماده ۴ قانون فوق الذکر:« اقامه دعوا مانع عملیات اجرایی نیست مگر آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بر توقف عملیات اجرایی بدهد.»
 

ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجراییه مختص مواردی می‌باشد که اجراییه از سوی اداره ثبت و در مورد اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد. در خصوص اجراییه صادر شده از سوی واحد اجرای احکام دادگاه­ها، امکان طرح دعوای ابطال اجراییه وجود ندارد.
راه حل جلوگیری از اجرای رای دادگاه فقط از طریق اعتراض به رای امکانپذیر است. به عنوان مثال اقدام به تجدید نظرخواهی یا واخواهی نسبت به رای دادگاه. البته از این طریق فقط می توان اجرای رای را متوقف کرد و درواقع زمان خرید اما نمی‌توان رای قطعی صادره از سوی دادگاه را باطل کرد.
در اجراییه ثبتی ممکن است شخص به خود عملیات اعتراض داشته باشد. به عنوان مثال به چگونگی ابلاغ یا شیوه ارزیابی قیمت و دیگر موارد اعتراض داشته باشد.
لوگو وکیل زندیه
وکلای زندیه

متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده