الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

دریافت صورت مجلس تفکیکی ساختمان
 الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی پس از آن که احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد، جهت صدور سند تفکیکی هر واحد، باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمت های مشترک ساختمان شناسایی شود تا اداره ی ثبت بتواند بر اساس اطلاعات به دست آمده سند تفکیکی صادر کند. این اطلاعات در صورت جلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی درج می‌شود که این صورت مجلس مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی است. چنانچه فروشنده ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورت مجلس تفکیکی و به تبع آن سند تفکیکی خودداری کند، خریدار می‌تواند بر مبنای مبایعه نامه ی تنظیم شده الزام وی را به اخذ صورت مجلس تفکیکی بخواهد. همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است. در همه ی این موارد نیز سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده  است ملزم به گرفتن صورت مجلس تفکیکی خواهد بود. طرفین دعوی: اخذ صورت مجلس تفکیکی اولاً وظیفه ی مالک ملک است؛ اما ممکن است شخص دیگری نیز در قالب قراردادی (مبایعه نامه مشارکت در ساخت و…. )که با خواهان منعقد کرده است متعهد به گرفتن این صورت مجلس شده باشد. به این ترتیب علاوه بر مالک رسمی، متعهد نیز طرف دعوی قرار می‌گیرد. خوانده ی اصلی این دعوا، مالک و یا مالکین رسمی ملک هستند و کسی که محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی می‌شود مالک رسمی است نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی داده است. هر شخصی که از صدور صورت مجلس تفکیکی نفع می‌برد می‌تواند دعوا را مطرح کند. دادگاه صالح برای رسیدگی دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده ی قضایی آن دادگاه واقع شده است. نحوه ی اجرای رأی: محکوم له (خواهان) می‌تواند با درخواستی تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می‌شود که صورت مجلس تفکیکی را اخذ کند. در صورت بی توجهی محکوم علیه به حکم صادر شده و دستور مقام قضایی، خواهان می‌تواند با هزینه ی خودش اقدام به گرفتن صورت مجلس تفکیکی کند و هزینه های انجام شده را به اضافه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد از محکوم علیه مطالبه کند.
الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در ایران به منظور تأمین ترتیب و نظم در کاربری واحدهای مسکونی و تجاری ساختمان‌ها، حفظ ایمنی و رعایت مقررات شهرسازی ایجاد شده است. این موضوع معمولاً به ساختمان‌هایی اشاره دارد که شامل واحدهای مسکونی و تجاری هستند و نیاز به تفکیک مشخصی دارند.

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چیست

یکی از رایج ترین دعاوی که به موجب قرارداد فروش و پیش فروش ساختمان و آپارتمان و پس از تحویل ملک، به خریدار، میان فروشنده و خریدار که مالک جدید است، مطرح می گردد، دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی می باشد. قبل از توضیح در خصوص مفهوم و نحوه طرح این دعوا، لازم است تا اندکی در خصوص صورت مجلس تفکیکی آپارتمان یا ملک، صحبت کنیم. صورت مجلس تفکیکی، سندی صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک است که به درخواست مالک آپارتمانی که چندین واحد داشته و تا قبل از اخذ سند، همه قسمت های آن، مشاع است، صادر می گردد تا اطلاعات هر واحد، به طور جداگانه، مشخص گردد و امکان دریافت و انتقال سند، فراهم آید. در صورت مجلس تفکیکی، اطلاعات هر واحد، به طور جداگانه، به همراه مشاعات آپارتمان، ذکر شده و داشتن این صورت مجلس، از ضروری ترین مدارک، برای اخذ سند تفکیکی یا انتقال سند، همچنین، تنظیم تقسیم نامه ملک مشاعی می باشد. از آنجا که صورت مجلس تفکیکی، به درخواست مالک و پس از ارائه گواهی پایان کار ساختمان، صادر می گردد، در مواردی که سازنده و مالک قدیم، از اخذ آن، خودداری کند و بدین ترتیب، خریدار جدید، نتواند نسبت به انتقال سند، اقدام نماید، امکان طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، در قانون، پیش بینی شده است.

شرایط طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

برای طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، باید، شرایط طرح آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت، دعوا، به نتیجه، نخواهد رسید. از این رو، در این بخش، قصد داریم، در خصوص شرایط طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، صحبت کنیم که عبارتند از: فروشنده یا متعهد به اخذ صورت مجلس تفکیکی، از دریافت آن، امتناع ورزد. خریدار یا خواهان صورت مجلس تفکیکی، از اهلیت لازم (رشید بودن، عقل، بلوغ)، برای طرح دعوا و ثبت دادخواست این امر، برخوردار باشد. خریدار یا خواهان صورت مجلس تفکیکی، دعوا را به طرفیت کسی مطرح نماید که صلاحیت اخذ و دریافت صورت مجلس را داشته باشد؛ یعنی، کسی که مالک تمام ملک است یا از تمام مالکین، وکالت نامه دارد و تعهد بر این امر نموده است. خواهان اخذ صورت مجلس تفکیکی، ذی نفع بوده و مدارک لازم، نظیر مبایعه نامه خرید ملک را برای طرح این دعوا، داشته باشد.

نحوه و مراحل طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

در قسمت های قبل، گفتیم که شرایط طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چیست و کاربرد این صورت مجلس، در چه مواردی می باشد. در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص مراحل و نحوه طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی صحبت کنیم. نحوه طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، بدین صورت می باشد که خواهان این دعوا، باید، در ابتدا، اقدام به ایجاد حساب کاربری سامانه ثنا نماید که این امر، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی یا مراجعه به آدرس sana.adliran.ir ممکن و میسر می باشد و پس از آن، بر اساس نمونه دادخواست های موجود در خصوص این دعوا، دادخواست خود را تنظیم کرده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه صالح رسیدگی به این دعوا، که در ادامه، توضیح خواهیم داد، ارسال نماید. پس از ثبت دادخواست، خواهان و خوانده، به موجب دریافت پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، از وقت رسیدگی و تاریخ جلسه، اطلاع خواهند یافت و باید، در موعد مقرر، با در دست داشتن مدارک لازم، در جلسه دادرسی، حاضر شوند

مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

متقاضی طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی باید، از مدارک لازم برای طرح این دعوا، برخوردار باشد، در غیر این صورت، امکان ثبت دادخواست و صدور حکم، در خصوص این دعوا، وجود، نخواهد داشت. این مدارک، عبارتند از: مدارک مربوط به حساب کاربری سامانه ثنا که شامل نام کاربری و رمز عبور می باشد. دادخواست تنظیم شده، با کمک نمونه دادخواست های موجود در خصوص این موضوع. مدارک اثبات کننده مالکیت خواهان، نظیر مبایعنامه یا سند تعهد به انتقال. استعلامات ثبتی، مبنی بر عدم اخذ صورت مجلس تفکیکی، توسط فروشنده.
هزینه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
هنگامی که خواهان، برای طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، اقدام می نماید، باید، هزینه های لازم، برای طرح این دعوا را بپردازد تا دادخواست وی، ثبت و به دادگاه صالح، ارسال گردد و به دعوا و خواسته شخص، رسیدگی گردد. این هزینه ها، عبارتند از: هزینه های دادرسی که شامل هزینه برگ دادخواست و هزینه رسیدگی دادگاه، به دعوا بوده که هزینه هر برگ دادخواست، مبلغی برابر با 2 هزار تومان و هزینه دادرسی، با توجه به غیر مالی بودن دعوا، مبلغی در حدود 40 تا 180 هزار تومان می باشد. هزینه های خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که بابت ثبت و ارسال دادخواست، از خواهان، اخذ می گردد و مبلغی در حدود 200 هزار تومان می باشد. البته، این هزینه، با توجه به نرخ تعرفه هر سال، تغییر خواهد کرد و اندکی، افزایش می یابد.
دادگاه صالح برای دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، بسته به موضوع دعوا، دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا، متفاوت است. در مواردی، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا دادگاهی بوده که طرفین، بر صالح بودن آن، در صورت بروز اختلاف، توافق کرده اند و در مواردی، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. در خصوص دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای الزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک که مالی غیر منقول است، صالح به رسیدگی و صدور حکم در این خصوص می باشد.

نمونه دادخواست دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

اطلاعات خواهان : . . . ( مشخصات خریدار ) اطلاعات خوانده : . . . ( مشخصات فروشنده ) اطلاعات وکیل یا نماینده قانونی : . . . . . ( در صورت داشتن وکیل) خواسته یا موضوع و بهای آن : ( الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ) دلایل و منضمات دادخواست : قرارداد- اظهارنامه، استعلامات از شهرداری و مراجع ثبتی و…. شرح دادخواست : سلام علیکم. با احترام به استحضار می رساند : خوانده دعوا……. جناب آقای……. به موجب قرارداد شماره ………… اقدام به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان، به آدرس ………….. با پلاک اصلی……. و پلاک فرعی………… به اینجانب، نموده اند. در مورخ …/…./….. ملک، تحویل اینجانب شد و به موجب سند بیع و تعهد به انتقال فی مابین، قرار بر این بود که دو ماه پس از تحویل ملک، ایشان، اقدام به اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نمایند و بنده، با وکالتی که از ایشان دارم، شخصا، نسبت به انتقال سند به نام خود، اقدام نمایم. اما، با وجود گذشت بیش از دو ماه از تاریخ تحویل ملک و با توجه به استعلامات به عمل آمده، ایشان، از اخذ صورت مجلس تفکیکی که از موارد ضروری برای تنظیم سند ملک و انتقال آن، به نام خریدار جدید است، خودداری نموده و به درخواست های اینجانب، مبنی بر اخذ صورت مجلس تفکیکی که به موجب ارسال اظهارنامه، از ایشان داشته ام، وقعی نمی نهند. لذا با توجه به ضرورت این مدرک، جهت انتقال ملک به اینجانب و با توجه به اینکه بنده، قصد فروش ملک مارالذکر را دارم و خریدار جدید، بر انتقال سند رسمی، تاکید دارند، از آن، مرجع محترم، تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده محترم، به اخذ صورت مجلس تفکیکی، مورد استدعا است.

سوالات متداول

1- دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چیست؟

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی که از مهم ترین مراحل جهت انتقال سند رسمی یا تنظیم تقسیم نامه ملک مشاعی می باشد به معنای ثبت دادخواست این امر و تقاضای صدور حکم الزام فروشنده به اخذ صورت مجلس تفکیکی است که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی چیست؟

مشخصات هویتی خواهان و مدارک مثبت مالکیت نظیر مبایعه نامه یا سند تعهد به بیع و انتقال از جمله مدارک لازم برای طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- هزینه طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی شامل چه مواردی است؟

هزینه طرح دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی شامل هزینه های مربوط به ثبت دادخواست و هزینه های دادرسی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.
لوگو وکیل زندیه

وکلای زندیه

متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده