اعتراض به تقسیط مهریه

اعتراض به تقسیط مهریه

اعتراض به تقسیط مهریه

تاریخ آخرین بروز رسانی:
۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مهریه یکی از حقوق زن می باشد که بنا به شرایط و نوع مهریه، می توان اقدام به درخواست آن نمود. با توجه به شرایط کنونی و افزایش قیمت سکه و عدم توانایی مرد برای پرداخت مهریه همسرش، موضوع دادخواست تعدیل اقساط مهریه رو به افزایش است و برای مثال، نمونه رای تعدیل اقساط مهریه به یکی از عبارات پرسرچ تبدیل شده است.

در شرایطی که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، بحث تعدیل مهریه مطرح می گردد. با توجه به روزافزون بودن شمار دادخواست های تعدیل مهریه، بحث اعتراض به رای تعدیل مهریه و اعتراض زوجه به تقسیط مهریه نیز اهمیت بالایی پیدا می کند. امروزه برخی از دعاوی رایج در دادگاه ها، دعوای تعدیل مهریه و اعتراض زوجه به تعدیل تقسیط مهریه می باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم پس از بیان تعریف مهریه، شرایط و روش های تعدیل مهریه و راه های اعتراض به رای تعدیل مهریه را بیان کنیم.

از جمله حقوق مالی زن، پس از ازدواج، مهریه بوده که به مجرد عقد نکاح، زن، مالک آن شده و می تواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید. البته، به طور معمول، شوهر، به صورت مسالمت آمیز، حاضر به پرداخت مهریه نشده و در نتیجه، زن باید برای دریافت این حق مالی خود، اقدام به طرح دعوای مطالبه مهر، در دادگاه خانواده نماید. 

رای دادگاه مهریه، چه مبنی بر پرداخت مهر و چه مبنی بر عدم پرداخت آن باشد، توسط شخصی که از حکم، متضرر شده، قابل اعتراض می باشد. اما، این اعتراض، دارای روش های متفاوتی بوده و هر روش نیز دارای نحوه و هزینه مخصوص به خود می باشد.

لذا، در این مقاله، نحوه اعتراض به حکم مهریه و روش های مختلف آن را بررسی نموده و پس از توضیح مدارک و هزینه های هر یک از این روش ها، نمونه متن اعتراض به رای مهریه را ارائه می کنیم. همچنین، در پایان به این سوال پاسخ خواهیم داد که اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه، به چه صورت امکان پذیر باشد.

نمونه متن اعتراض به حکم مهریه

ریاست محترم دادگاه ……………….

با سلام

احتراما اینجانب ……………….، خوانده پرونده کلاسه ………………. که منجر به صدور دادنامه پرداخت مهریه به نرخ روز، به شماره ……………….، مورخ ………………. گشته است، در اعتراض به دادنامه غیابی مزبور، به استحضار می رساند: با توجه به اینکه همسر اینجانب، خانم ………………. که خواهان دعای مهریه بوده، در تاریخ ………………. با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ……………….، تمام مهریه خود را بذل نموده، حقی برای مطالبه مهریه نداشته است.

لذا، با تقدیم این دادخواست، درخواست نقض حکم صادره، با استناد به سند رسمی بذل مهریه که تصویر آن، ضمیمه دادخواست گردیده، به علاوه کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی، مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، مورد استدعا می باشد.

وکلای زندیه

وکلای زندیه

متخصص در دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده

سوالات متداول

1- روش های اعتراض به حکم مهریه چیست؟

روش های اعتراض به حکم مهریه شامل واخواهی تجدیدنظر فرجام و اعاده دادرسی می باشند برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- نحوه و مراحل اعتراض به حکم مهریه به چه صورت می باشد؟

نحوه اعتراض به حکم مهریه بدین صورت بوده که معترض باید برای ثبت دادخواست خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- مدارک لازم برای اعتراض به حکم مهریه چیست؟

کارت ملی و شناسنامه شخص اعتراض کننده به رای و تصویر برابر اصل شده حکم دعوای مهریه از مهم ترین مدارک لازم برای اعتراض به حکم مهریه می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

روش های اعتراض به رای تعدیل اقساط مهریه

پس از اینکه زوجه ، به دادگاه خانواده ، دادخواست مطالبه مهریه داد ، دادگاه ، این دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و حکم الزام مرد به پرداخت مهریه زن را صادر می نماید . با این حال ، بر اساس قانون ، شوهر ، می تواند تحت شرایط خاصی ، اعسار از پرداخت مهریه را در دادگاه ، ثابت نماید تا به این ترتیب ، مهریه ، قسط بندی شود .

در هر حال ، پس از قسط بندی مهریه ، شوهر می بایست به صورت منظم ، اقساط مهریه زن را بپردازد . لکن از آن جهت که ممکن است شوهر ، توانایی مالی برای پرداخت اقساط مهریه زن را نداشته باشد ، می تواند از دادگاه ، درخواست تعدیل مهریه نماید تا با توجه به تورم موجود ، مبلغ قسط های مهریه ، کمتر شود . همچنین ، زوجه نیز ، با توجه به افزایش یافتن درآمد شوهر یا به وجود آمدن منبع درآمدی جدید برای وی ، می تواند درخواست تعدیل اقساط مهریه را به دادگاه ارائه نماید .

اما حکم صادره از دادگاه در خصوص تعدیل مهریه ، حسب مورد ، توسط هر یک از زن و یا شوهر ، قابل اعتراض بوده و ایشان می توانند به رای صادره از دادگاه ، معترض شوند ؛ اما سوال این است که روش های اعتراض به رای تعدیل اقساط مهریه چیست ؟

یکی از مهم ترین روش های اعتراض به رای تعدیل مهریه ، تجدید نظر خواهی است . به این معنا که محکوم علیه ( زن یا شوهر ) می توانند پس از صدور حکم بدوی ، ظرف مهلت بیست روز ، نسبت به حکم صادره ، معترض شده و ضمن دادخواست تجدید نظر خواهی ، از دادگاه بخواهند که حکم صادره در خصوص افزایش یا کاهش میزان مهریه را مورد بررسی مجدد قرار دهد .

علاوه بر این ، در صورتی که حکم تعدیل اقساط مهریه توسط دادگاه بدوی ، به صورت غیابی صادر شده باشد ، محکوم علیه ، می تواند نسبت به آن ، درخواست واخواهی کند . درخواست واخواهی از حکم غیابی تعدیل اقساط مهریه نیز ، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ حکم غیابی ، قابل طرح بوده و همان دادگاه صادر کننده حکم ، می تواند نسبت به موضوع ، رسیدگی و حکم جدید صادر نماید .

علاوه بر اینها ، یکی دیگر از روش های فوق العاده  شکایت از رای دادگاه ، اعاده دادرسی است که به موجب آن ، اگر حکم تعدیل مهریه ، قطعی شده ، اما در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی – همچون کشف اسناد و مدارکی که حقانیت شخص را ثابت نماید – خواهان می تواند از همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست رسیدگی مجدد نماید .

نحوه اعتراض به رای تعدیل اقساط مهریه ، به این صورت است که هر یک از زن و شوهر که به حکم تعدیل مهریه ، معترض است ، باید با تهیه یک نمونه دادخواست تجدید نظر خواهی و واخواهی اقدام به ثبت اعتراض خود از طریق دفاتر خدمات قضایی نموده و مدارک لازم را ضمیمه دادخواست اعتراض خود نماید 

اعتراض به رای تقسیط مهریه از جانب زوجه

در صورتی که دادخواست زوج مبنی بر تعدیل مهریه، شرایط شکلی را صحیحا داشته باشد، زوجه می‌تواند به رای تقسیط مهریه اعتراض نماید و لیست اموال زوج را معرفی نماید و یا درآمد زوج از قبیل حساب بانکی، فیش درآمد و املاک و تعداد طبقات آن و غیره را به دادگا ه معرفی نماید تا تمکن زوج ثابت شود و مانع از تقسیط مهریه گردد.

اعتراض به رای تقسیط مهریه از جانب زوج

مدعی اعتراض به رای تقسیط مهریه که مدعی اعسار می‌باشد یا همان زوج باید پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب‌های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

دلایل پذیرش دعوای تقسیط مهریه

اخیرا ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای را در خصوص محکومین مهریه ابلاغ کرده که برخی این بخشنامه را پایان زندانی شدن محکومین مهریه عنوان کرده اند.

علت صدور این بخشنامه این است که افراد زیادی محکوم به پرداخت مهریه شده و تقاضای اعسار داده اند، اعسارشان هم پذیرفته شده و به صورت تقسیط هر چند ماه یک سکه یا دو سکه یا نیم سکه پرداخت می‌کنند؛ اما در ماه‌های اخیر به یک باره قیمت سکه افزایش زیادی پیدا کرد و باعث شد که افراد نتوانند به موقع اقساط را پرداخت کنند و در این میان محکوم‌له به دلیل عدم پرداخت قسط تقاضای حبس کردند و تعداد زیادی از این افراد روانه زندان شدند.

مراحل اعتراض به رای تعدیل مهریه

در قسمت فوق روش‌های اعتراض به رای تعدیل مهریه را برای شما بیان کردیم در این بخش از مقاله می‌خواهیم مراحل اعتراض به رای تعدیل مهریه را برای شما بیان کنیم.

  • اولین مرحله شکایت از رای تعدیل مهریه پس از صدور رای تعدیل مهریه هر یک از زن یا مرد که به حکم دادگاه اعتراض دارد براساس شرایط پرونده یکی از روش‌های اعتراض به رای دادگاه را انتخاب کند و یک نمونه دادخواست تعدیل به رای مهریه تهیه نماید.
  • دومین مرحله این است که خواهان برای ثبت دادخواست اعتراض به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و پس از تبت نان در سامانه ثنا دادخواست نظر خواهی واخواهی یا اعاده دادرسی را تبت نماید، البته برای ثبت دادخواست باید هزینه را پرداخت کنید و مدارکی را نیز به دادخواست ضمیمه کنید.
  • هنگامی که دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به مرجع صلاحیت دار ارجاع داده می‌شود طرفین برای جلسه اول دادرسی دعوت می‌شوند در صورتی که طرفین وکیل داشته باشند وکیل به جای آن‌ها در این جلسه حاضر می‌شود در این مرحله زوجین یا وکیل ان‌ها باید اسناد و مدارک خود را ارائه بدهند و با توضیحات خود دلایل طرح اعتراض نسبت به حکم تعدیل اقساط مهریه را بیان کنند.

مدارک لازم برای اعتراض به رای تعدیل مهریه

همانطور که اشاره کردیم برای ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی باید مدارکی را به دادخواست ضمیمه کنیم در این بخش از مقاله می‌خواهیم مدارک لازم برای اعتراض به رای تعدیل مهریه را بیان کنیم.

  • مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی)
  • اصل و کپی سند ازدواج زوجین
  • حکم صادر شده از سوی دادگاه مبنی بر پرداخت اقساط مهریه
  • رای مورد اعتراض صادره از دادگاه در خصوص تعدیل اقساط مهریه
  • نمونه دادخواست اعتراض به حکم تعدیل اقساط مهریه در قالب دادخواست تجدید نظر خواهی
  • کلیه مدارکی که دلالت بر ذی حق بودن خواهان است.

 هزینه اعتراض به رای تعدیل مهریه

شکایت از رای تعدیل مهریه نیازمند این است که خواهان به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و هزینه‌های قانونی ان را بپردازد.

هزینه اعتراض به رای تعدیل مهریه براساس روش اعتراض متفاوت است، همچنین هزینه دادرسی مهریه براساس نرخ تعرفه خدمات قضایی همه ساله توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود.

هزینه اعتراض به رای تعدیل مهریه شامل هزینه دادرسی به دعاوی، هزینه ثبت نام در سامانه ثنا، هزینه اوراق قضایی و برگه دادخواست، هزینه برابر اصل نمودن مدارک می‌شود.

 

نمونه دادخواست اعتراض به رای تعدیل مهریه

ریاست محترم ………………

با سلام ؛

احتراما به استحضار می‌رساند که اینجانب …………………….. فرزند ………………………. به شماره ملی ………………… در تاریخ …………………… با جناب آقای …………………….. عقد ازدواج دائم منعقد نموده که ضمن سند نکاحیه میزان ………………… سکه بهار آزادی به عنوان مهریه اینجانب، تعیین گردید. اما خوانده محترم از پرداخت مهریه شرعی و قانونی به اینجانب خودداری نموده و دادگاه بدوی با تقاضای اعسار از مهریه ایشان موافقت به عمل آورده و به موجب دادنامه شماره …………………. حکم به پرداخت ماهیانه ……………………. سکه بهار آزادی صادر نمود.

لکن در تاریخ ……………، دادگاه بدوی، به موجب دادنامه ………………………. با درخواست تعدیل اقساط مهریه توسط ایشان، به استناد شهادت شهود، موافقت به عمل آورده؛ در حالی که شهود معرفی شده ایشان، از شرایط لازم برای ادای شهادت، برخوردار نبوده و با اینجانب، دعوای کیفری دارند. لذا با توجه به اینکه شرایط اقتصادی حال حاضر وکاهش میزان اقساط مهریه پس از طلاق، مشکلات عدیده‌ای را در خصوص اینجانب و فرزندانم به وجود می‌آورد، نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی، در ارتباط باکاهش میزان اقساط مهریه را تقاضا دارم.

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.